19006172

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã định cư lâu dài

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã định cư lâu dài

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã định cư lâu dài. Gia đình tôi đang sống trên mảnh một mảnh đất từ đời ông cha để lại và có đóng thuế từ năm 1980 cho đến nay. Vậy gia đình tôi có thể làm đơn xin cấp bìa đỏ cho mảnh đất của gia đình tôi không?quyền sử dụng đất ở đã định cư lâu dài

Tư vấn pháp luật đất đai :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã định cư lâu dài, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

“2.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

Theo căn cứ trên mảnh đất gia đình bạn nếu không có vi phạm pháp luật về đất đai, được UBND xác nhận mảnh đất gia đình anh không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì gia đình bạn sẽ được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã định cư lâu dài. 

Nếu  thửa đất nhà bạn mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất nhà bạn ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

quyền sử dụng đất ở đã định cư lâu dài

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172 

 Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã định cư lâu dài.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai của UBND cấp huyện

Thời hạn Tòa án thụ lý đơn giải quyết tranh chấp đất đai

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam