19006172

Cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình khi thuê đất của người khác

Cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình khi thuê đất của người khác

Cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình khi thuê đất của người khác? Gia đình tôi có thuê đất của một người để làm xưởng sản xuất gốm. Đất này là đất sản xuất kinh doanh và tôi đã làm hợp đồng thuê đất 20 năm. Hiện nay tôi đã xây dựng xong khu nhà xưởng và muốn được cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà xưởng này. Vậy cho tôi hỏi tôi phải chuẩn bị giấy tờ gì để được cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình?Tư vấn pháp luật đất đaiGiấy chứng nhận sở hữu công trình:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình khi thuê đất của người khác; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định như sau:

“Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

b) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng thì chủ sở hữu công trình nộp hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình đó theo quy định của pháp luật về xây dựng. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cùng với hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình.

c) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

d) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

e) Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất.”Giấy chứng nhận sở hữu công trình

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, đối với trường hợp của bạn để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (nhà xưởng) trên đất thuê bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK

– Giấy phép xây dựng công trình 

– Hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

– Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được công ty chúng tôi tư vấn.

luatannam