19006172

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng khi thay đổi hình thức doanh nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng khi thay đổi hình thức doanh nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng khi thay đổi hình thức doanh nghiệp? Công ty tôi lúc đầu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên và trên giấy chứng nhận cũng ghi công ty TNHH A. Nay công ty  chuyển đổi thành công ty cổ phần A. Vậy chúng tôi cần thay đổi thông tin trên trang 3 của giấy chứng nhận hay xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Thủ tục cấp lại như thế nào?thay đổi hình thức doanh nghiệpTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng khi thay đổi hình thức doanh nghiệp; chúng tôi xin được tư vấn, giải đáp như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi Khoản 18 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT:

“7. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân, địa chỉ thì ghi “Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất)… (ghi cụ thể nội dung thay đổi: đổi tên, thay đổi giấy CMND, Giấy chứng nhận đầu tư,… địa chỉ) từ… thành… (ghi thông tin trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Các trường hợp biến động mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp; chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp mà không chia tách thửa đất và thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận thì ghi “Người sử dụng đất (hoặc Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ … thành… (ghi tên và giấy tờ pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do… (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp hoặc …) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).”

Như vậy, việc thay đổi loại hình doanh nghiệp chỉ cần đăng ký biến động vào trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp “Người sử dụng đất (hoặc Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ … thành… (ghi tên và giấy tờ pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do… (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp hoặc …) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).”

Tuy nhiên căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

“Điều 17. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

2.Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

k) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận.”

thay đổi hình thức doanh nghiệp

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, nếu bạn có nhu cầu thì công ty của bạn có thể yêu cầu cấp giấy chứn nhận quyền sử dụng đất mới.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng khi thay đổi hình thức doanh nghiệp.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét