-->

Chậm nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Chậm nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị tôi ở Nghệ An có tham gia đấu giá khu đất với giá trúng đấu giá  là 24.000.000.000đ. Sau hơn 3 tháng trúng đấu giá thì đơn vị tôi chỉ nộp được 5 tỷ đồng vì do khó khăn về tài chính. Như vậy đơn vị tôi chậm nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá sẽ bị xử lý thế nào?Chậm nộp tiền sử dụng đất

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 48 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định về nghĩa vụ của người trúng đấu giá, cụ thể:

“a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.”

Kết hợp căn cứ Điều 25 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

“1. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP;

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Trường hợp khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.

4. Quá thời hạn theo quy định trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo thông báo của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất thì người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Chậm nộp tiền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Mặt khác, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy định thêm:

1. Xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá

a) Người trúng đấu giá không nộp đầy đủ, đúng hạn số tiền trúng đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Quy chế này thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, hồ sơ trình hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BTN&MT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Trường hợp người trúng đấu giá bị hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá do vi phạm về thời hạn nộp tiền sử dụng đất thì được hoàn lại số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, nhưng không được tính lãi và trượt giá; khoản tiền đặt trước của người này không được trả lại và được nộp vào ngân sách Nhà nước, số tiền đã nộp (không bao gồm khoản tiền đặt trước) chỉ được trả lại sau khi tổ chức đấu giá lại thành công khu đất đã bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá“.

Như vậy, đơn vị bạn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền sử dụng đất theo quy định và đúng thời hạn. Trong vòng 30 ngày sau ngày ký thông báo của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị bạn phải thanh toán 50% tiền sử dụng đất tương ứng 12 tỷ đồng. Trong vòng 60 ngày tiếp theo phải thanh toán 50% còn lại tương ứng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 3 tháng đơn vị bạn mới thanh toán được 5 tỷ đồng, như vậy người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp tiền không đúng thời hạn quy định. Do đó, trong trường hợp, đơn vị bạn có thể bị áp dụng một trong hai hình thức xử lý như sau:

+ Phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Trong trường hợp này, đơn vị bạn được hoàn lại số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, nhưng không được tính lãi và trượt giá; khoản tiền đặt trước của đơn vị bạn không được trả lại và được nộp vào ngân sách Nhà nước, số tiền đã nộp (không bao gồm khoản tiền đặt trước) chỉ được trả lại sau khi tổ chức đấu giá lại thành công khu đất đã bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Trên đây là tư vấn của tổng đài về vấn đề của bạn

Ngoài ra, bạn có tham khảo thêm một số bài viết như:

Đấu giá xin giao đất khi bị thu hồi

Trình tự, thủ tục bán đấu giá đất khi nhà nước thu hồi

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi