19006172

Cháu nội có được làm thủ tục cấp sổ đỏ cho mảnh đất do ông nội để lại?

Cháu nội có được làm thủ tục cấp sổ đỏ cho mảnh đất do ông nội để lại

Tôi muốn tư vấn về vấn đề làm thủ tục cấp sổ đỏ. Ông nội tôi có mảnh đất có sổ đỏ mang tên ông. Trước khi mất, ông làm di chúc để lại cho bố tôi và bác ruột tôi tách làm hai thửa và chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cho tôi hỏi: tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất nhà mình thì có cần chữ ký của bác tôi và bố tôi không?làm thủ tục cấp sổ đỏTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Khi mảnh đất của bố bạn và bác bạn chưa làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn là ông nội bạn. Và ông nội bạn là người sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật đất đai 2013 như sau:

” Điều 26. Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật”.

Khi ông nội bạn mất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định là di sản thừa kế theo quy định tại Điều 612 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

” Điều 612. Di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác”.

Theo di chúc mà ông để lại thì bố và bác của bạn là 2 người thừa kế vì thế 2 người đó sẽ có quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi tách thửa đất mà không phải là bạn. Vì bạn không phải là người thừa kế theo di chúc và cũng không là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

” Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này”.

làm thủ tục cấp sổ đỏ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Do đó, bạn không có quyền đối với di sản thừa kế mà ông nội bạn để lại đồng nghĩa với việc bạn không có quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất mà bố bạn được ông nội bạn để lại nếu không được bố bạn ủy quyền bằng văn bản.

Tóm lại

Bạn chỉ có thể thực hiện việc cấp sổ đỏ cho gia đình bạn nếu được bố bạn ủy quyền bằng văn bản.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Cháu nội có được làm thủ tục cấp sổ đỏ cho mảnh đất do ông nội để lại.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết về cấp sổ đỏ đối với trường hợp nhận di chúc:

Trình tự, thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Cấp GCN quyền sử dụng đất khi được thừa kế

Đất nhận thừa kế theo di chúc có được miễn lệ phí trước bạ không?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về làm thủ tục cấp sổ đỏ, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam