19006172

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Xin chào tổng đài. Cho tôi hỏi tôi có mảnh đất trồng lúa nhưng do không có nước để đáp ứng nhu cầu canh tác nên tôi muốn chuyển sang trồng cây lâu năm. Vậy cho tôi hỏi, tôi cần phải làm gì để được chuyển đổi cơ cấu cây trồng nêu trên.Tư vấn pháp luật đất đaichuyển đổi cơ cấu cây trồng:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 11 Nghị định 01/2017/NĐ-CP nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định 43/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định như sau:

“11. Bổ sung các khoản 5, 6 và 7 vào Điều 14 như sau:

7. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xem xét quyết định loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi. Việc chuyển đổi sang trồng cây lâu năm đó không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại như không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm của xã;

c) Đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đáp ứng các quy định tại điểm b khoản này vẫn được thống kê là đất trồng lúa;

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.”

chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp bạn muốn chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm thì bạn cần phải đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xem xét quyết định loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang trồng cây lâu năm không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại như không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm của xã.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở đâu?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về chuyển đổi cơ cấu trên đất trồng lúa; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam