19006172

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở? Tại địa phương nơi tôi sinh sống có quy định hạn mức công nhận đất ở là 300 m2. Gia đình tôi đã được cấp sổ đỏ cho phần đất gia đình đang sử dụng, trong đó có 300 m2 đất ở và 200 m2 đất nông nghiệp. Nay gia đình tôi muốn chuyển 200 m2 đất còn lại sang đất ở thì có được không?Tư vấn pháp luật đất đai:Đất nông nghiệp sang đất ở

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, bạn muốn chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở (đất phi nông nghiệp) thì bạn cần làm đơn xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nơi có đất.

Bên cạnh đó tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Theo đó, bên cạnh việc có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thì việc chuyển mục đích sử dụng đất cần phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đất nông nghiệp sang đất ở

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tóm lại, bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất 200 m2 đất nông nghiệp lên đất ở thì phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Trường hợp, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của nơi bạn ở đã được phê duyệt không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất nhà bạn lên đất ở thì gia đình bạn sẽ không đủ điều kiện chuyển mục đích.

Và pháp luật đất đai hiện hành chỉ quy định hạn mức giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó gia đình bạn vẫn được chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất chuyển vượt hạn mức.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng sang thổ cư ở đâu?

Trên đây là quy định của pháp luật về: Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam