19006172

Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm sang chăn nuôi lợn

Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm sang chăn nuôi lợn

Tôi có đọc Luật đất đai năm 2013 và thấy trong Điều 57 Luật đất đai năm 2013 thì thấy không có quy định về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất chăn nuôi gia súc. Nay gia đình tiến hành chuyển từ đất trồng cây hàng năm không phải đất trồng lúa sang chăn nuôi lợn thì lại bị cơ quan nhà nước xử phạt vì không đăng ký biến động mục đích sử dụng đất. Cho tôi hỏi không thuộc trường hợp xin phép thì tôi có phải tiến hành đăng ký biến động không?Sang chăn nuôi lợnTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề: Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm sang chăn nuôi lợn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp; hiện nay gia đình bạn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm  không phải trồng lúa sang đất chăn nuôi gia súc.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Điểm đ Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai số 45/2013/QH13 theo đó:

“Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

2. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất.”

Căn cứ quy định nêu trên khi gia đình bạn chuyển mục đích sử dụng đất mặc dù thuộc trường trường hợp không phải xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 theo đó

“Điều 12. Không đăng ký đất đai

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các trường hợp biến động đất đai quy định tại các Điểm a, b, h, i, k và l Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai  nhưng không thực hiện đăng ký biến động theo quy định.”

Căn cứ quy định nêu trên trong trường hợp này Ủy ban nhân dân lập biên bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thực hiện việc đăng ký biến động la đúng theo quy định của pháp luật hiện nay. Tuy nhiên hành vi này của gia đình bạn sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai do không có căn cứ để xử phạt gia đình bạn trong trường hợp này.

Sang chăn nuôi lợn

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172 

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm sang chăn nuôi lợn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm sang chăn nuôi lợn, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam