Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang cây lâu năm

Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang cây lâu năm

Xin cho hỏi về vấn đề: Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang cây lâu năm. Năm 2007 gia đình tôi được giao 10 ha đất để trồng lúa nhưng sau gần chục năm phát triển do khí hậu hạn hán nên năng suất lúa rất thấp. Vì vậy, gia đình đã chuyển sang trồng mấy loại cây như lạc, đỗ, tương, cà phê. Gia đình tôi có phải chuyển mục đích sử dụng đất không? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết.Chuyển mục đích sử dụng đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai số 45/2013/QH13 thì các trường hợp được chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Theo quy định trên, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất làm muối, đất trồng rừng hoặc nuôi trồng thủy sản thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, có 02 trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp 01: Gia đình muốn chuyển sang đất trồng cây hàng năm (ngô, lạc, đậu…) thì sẽ không phải xin phép chuyển mục đích.

Trường hợp 02: Nếu gia đình chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm (cà phê, hồ tiêu, chè, điều…) thì gia đình bạn phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 của Luật Đất đai;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai.”

Chuyển mục đích sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Bên cạnh đó, các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 như sau:

“Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư”.

Theo đó

Nếu gia đình bạn chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép thì cần phải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để giải quyết hồ sơ.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết:

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi