19006172

Chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay có được bồi thường khi thu hồi

Chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay

Xin chào anh chị tư vấn An Nam, tôi muốn tư vấn về chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay. Bác tôi mua một mảnh đất trồng hoa màu năm 1968. Việc mua bán bằng giấy viết tay có chữ ký của hai bên và có giấy tờ của chế độ cũ cấp (bằng khoán điền thổ), giờ vẫn còn giấy tờ đó. Bác tôi tiếp tục canh tác trên mảnh đất đó đến năm 2012; nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay huyện thu hồi đất để quy hoạch khu kinh tế. Vậy bác tôi có được đền bù không? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!Chuyển nhượng đất bằng giấy viết tayTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Về nguyên tắc, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp thì khi nhà nước thu hồi sẽ được bồi thường về đất. Trong trường hợp này, gia đình bạn mua đất từ năm 1968 đã sử dụng ổn định; có giấy tờ mua bán và bằng khoán điền thổ – một giấy tờ do chế độ cũ cấp (theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) nên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013.

Mặt khác, theo điểm c Khoản 1 Điều 77 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Và Điều luật trên được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 77 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định của pháp luật mà đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi.”

Chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo quy định trên, diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng vượt hạn mức trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì vẫn được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thực tế mà Nhà nước thu hồi.

Như vậy, trong trường hợp này, bác bạn mua đất nông nghiệp từ năm 1968 đã sử dụng ổn định đến nay và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì khi nhà nước thu hồi sẽ được bồi thường về đất.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay có được bồi thường khi thu hồi. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau:

Hỗ trợ tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Mọi vướng mắc về chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam