Chuyển nhượng đất đang trong thời gian cho thuê của doanh nghiệp

Chuyển nhượng đất đang trong thời gian cho thuê

Chuyển nhượng đất đang trong thời gian cho thuê của doanh nghiệp? Công ty tôi thuê đất của nhà nước để kinh doanh với thời hạn thuê là 50 năm và đã đóng thuế cho cả thời gian thuê đất sử dụng. Nay công ty gặp khó khăn, muốn chuyển hướng kinh doanh nên công ty quyết định chuyển nhượng tài sản và đất thuê cho cá nhân khác (người này là một cổ đông của công ty). Vậy công ty có thể làm như vậy được không?chuyển nhượng đất đang trong thời gian cho thuêTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề chuyển nhượng đất đang trong thời gian cho thuê của doanh nghiệp; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 174 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;”

Như vậy, tổ chức thuê đất của Nhà nước thu tiền một lần cho cả thời gian thuê đất thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất cho chủ thể khác.

Đối với trường hợp của bạn: công ty bạn thuê đất của Nhà nước với thời gian thuê là 50 năm và đã trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì công ty bạn có thể chuyển nhượng tài sản và đất cho tổ chức – cá nhân khác.

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cho cá nhân là cổ đông của công ty không rơi vào các trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”

Do đó công ty bạn có thể chuyển nhượng cho cổ đông của công ty tài sản và đất mà công ty thuê của Nhà nước.

chuyển nhượng đất đang trong thời gian cho thuê

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Lưu ý: Căn cứ theo quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì bạn cần đảm bảo các điều kiện về việc chuyển nhượng tài sản của công ty cổ phần, cụ thể như sau:

+ Nếu cổ đông là người sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty thì cần có sự đồng ý Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

+ Nếu tài sản và đất chuyển nhượng có giá trị bằng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty thì cần có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Chuyển nhượng đất đang trong thời gian cho thuê của doanh nghiệp.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Cấp sổ đỏ khi có giấy viết tay trước năm 2008

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi