19006172

Chuyển nhượng nhà chung cư khi chưa có giấy chứng nhận sở hữu nhà ở

Chuyển nhượng nhà chung cư khi chưa có giấy chứng nhận sở hữu nhà ở

Xin cho tôi là nhà chung cư mua của chủ đầu tư nhưng chưa cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở thì có được chuyển nhượng cho người khác không? Thủ tục chuyển nhượng thế nào?Tư vấn pháp luật đất đaiGiấy chứng nhận sở hữu nhà ở

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Chuyển nhượng nhà chung cư khi chưa có giấy chứng nhận sở hữu nhà ở; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 123 Luật Nhà ở năm 2014 quy định như sau:

“Điều 123. Giao dịch mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

2. Trường hợp bên mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư nếu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó và có nhu cầu thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư.”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp mua nhà ở thương mại mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở của mình với điều kiện chủ đầu tư chưa thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư chưa bàn giao: 

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD thì tiến hành như sau:

Bước 1: Bạn và Bên B  thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà theo mẫu tại Điều 34 Thông tư 19/2016/TT-BXD. Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này.

Lưu ý: Văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được lập thành 06 bản: 03 bản giao cho chủ đầu tư; 01 bản 01 bản nộp cho cơ quan thuế, 01 bản bạn lưu, 01 bản Bên B lưu.

Bước 2:  Công chứng, chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua nhà chung cư. Hồ sơ công chứng, chứng thực bao gồm các giấy tờ sau:

– 07 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

– Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó;

– Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan chứng thực có trách nhiệm công chứng, chứng thực vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo thời hạn quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Bước 3: Sau khi thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, Bên B nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Chuyển nhượng nhà chung cư khi chưa có giấy chứng nhận sở hữu nhà ở

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam