19006172

Chuyển từ đất trồng tiêu sang làm nhà ở thì đóng bao nhiêu tiền

Chuyển từ đất trồng tiêu sang làm nhà ở thì đóng bao nhiêu tiền

Gia đình tôi có một khu đất trồng hồ tiêu tại Hòn Thơm – Phú Quốc trước đây được nhà nước Giấy chứng nhận mà không phải nộp tiền gì cả. Vì để tiện cho việc chăm sóc vườn hồ tiêu của gia đình nên chúng tôi đã xin chuyển mục đích sử dụng 120m2 đất trồng tiêu tại đó phần đất này ở ngay mặt đường. Cho tôi hỏi là khi chuyển mục đích tôi phải đóng bao nhiêu tiền chuyển mục đích sử dụng đất?Đất trồng tiêuTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Chuyển từ đất trồng tiêu sang làm nhà ở thì đóng bao nhiêu tiền; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 về việc nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất:

“Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Theo quy định nêu trên thì tiền chuyển mục đích sử dụng đất của gia đình bạn được xác định như sau:

Tiền chuyển mục đích sử dụng đất = ( Giá đất ở – Giá đất nông nghiệp) x Diện tích chuyển mục đích.

Giá đất trong trường hợp này được xác định theo quy định của Ủy ban nhân cấp tỉnh nơi có đất.

Mức tiền phải đóng trong trường hợp này:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 35/2014/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thì giá đất nông nghiệp ở địa phương bạn là 90.000 đồng/m2 đất trồng cây lâu năm. Còn đối với đất ở sẽ là 700.000 đồng/m2.

Do đó khoản tiền gia đình bạn phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất sẻ là:

Khoản tiền phải nộp = ( 700.000 – 90.000) x 120 = 73.200.000 đồng.

Đất trồng tiêu

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tóm lại trong trường hợp này:

Khi gia đình bạn chuyển mục đích sử dụng đất đối với 120m2 đất trồng hồ tiêu sang đất ở thì gia đình bạn sẽ phải nộp 73.200.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Chuyển từ đất trồng tiêu sang làm nhà ở thì đóng bao nhiêu tiền. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất từ đất vườn sang đất ở

Nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở đâu?

Trong quá trình giải quyết việc: Chuyển từ đất trồng tiêu sang làm nhà ở thì đóng bao nhiêu tiền, nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam