19006172

Có cần thông báo trước khi cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất không?

Có cần thông báo trước khi cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất không?

Gia đình tôi thuộc diện bị thu hồi đất nhưng chúng tôi không đồng ý với mức giá bồi thường của nhà nước. Bên bồi thường có gửi quyết định cưỡng chế nhưng gia đình tôi không có di dời chỗ ở. Vậy cho tôi hỏi có cần thông báo trước khi cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất cho gia đình tôi không?Thông báo trước khi cưỡng chếTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Có cần thông báo trước khi cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất không? Chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: Về thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Căn cứ khoản 4 Điều 71 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 71. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Thông báo trước khi cưỡng chế

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo quy định trên, việc tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất không phải có thông báo trước khi cưỡng chế. Tuy nhiên trước khi tiến hành công tác cưỡng chế, ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Thứ hai: về quy định khiếu nại trong hoạt động thu hồi đất

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2010 quy định:

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Như vậy, theo quy định trên, trong trường hợp có sai phạm trong hoạt động thu hồi đất, bạn có thể khiếu nại tới người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Quy định về điều kiện cưỡng chế thu hồi đất của hộ gia đình

Xử lý tài sản do người bị cưỡng chế thu hồi đất để lại

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc về vấn đề: Có cần thông báo trước khi cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất không? Bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam