19006172

Có được cấp sổ đỏ khi chuyển nhượng đất năm 2009 không có sổ đỏ không?

Có được cấp sổ đỏ khi chuyển nhượng đất năm 2009 không có sổ đỏ không?

Chú tôi có mua một mảnh đất diện tích 60 m2 tại quận Gò Vấp nhưng mảnh đất này không có sổ đỏ cũng như không có bất cứ giấy tờ gì về đất cả và việc mua bán này được tiến hành từ năm 2009. Vậy chú tôi có thể làm thủ tục xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất đã mua được không?



Tư vấn pháp luật đất đaiKhông có sổ đỏ :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”.

Đồng thời, Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy

Theo các quy định này thì chỉ được chuyển nhượng đất khi có Giấy chứng nhận. Do đó, trong trường hợp của bạn, khi người chuyển nhượng đất cho chú bạn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giao dịch chuyển nhượng này giữa người bán và chú bạn không được pháp luật công nhận. Vì vậy, chú bạn không thể làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất 60m2 tại Gò Vấp này. 

Không có sổ đỏ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận

Trường hợp nhận chuyển nhượng đất không có sổ đỏ, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì trước tiên, người bán phải thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ trước. Sau khi người bán có sổ đỏ sẽ tiến hành thủ tục sang tên đất bằng việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cấp Giấy chứng nhận khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có Giấy chứng nhận

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề: Có được cấp sổ đỏ khi chuyển nhượng đất năm 2009 không có sổ đỏ không, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam