19006172

Có được cho thuê quyền sử dụng đất khi đất đang thế chấp hay không

Có được cho thuê quyền sử dụng đất khi đất đang thế chấp hay không

Có được cho thuê quyền sử dụng đất khi đất đang thế chấp hay không? Tổng đài cho tôi hỏi trong thời gian tôi thế chấp quyền sử dụng đất ở ngân hàng thì tôi có được quyền cho người khác thuê diện tích đất đó không? Tôi xin cảm ơnTư vấn pháp luật đất đai:Thuê quyền sử dụng đất khi đất đang thế chấp

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Có được cho thuê quyền sử dụng đất khi đất đang thế chấp hay không; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 317 Bộ luật dân sự năm 2015  quy định:

“Điều 317. Thế chấp tài sản

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp”

Khoản 6 Điều 321 BLDS năm 2015 quy định về quyền của Bên thế chấp như sau:

“Điều 321. Quyền của bên thế chấp

1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Thuê quyền sử dụng đất khi đất đang thế chấp

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172 

Như vậy, theo quy định này thì khi thế chấp tài sản thì bên thế chấp vẫn có quyền cho thuê tài sản nhưng việc cho thuê phải được thông báo cho bên nhận thế chấp biết. Do đó, khi gia đình bạn đang thế chấp quyền sử dụng đất cho Ngân hàng thì gia đình bạn vẫn có quyền cho người khác thuê quyền sử dụng đất này. Tuy nhiên, khi tiến hành thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất đang thế chấp gia đình bạn phải thông báo cho Ngân hàng nơi nhận thế chấp biết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Nơi nộp và hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hiện nay

Làm thế nào để chuyển nhượng đất khi đang thế chấp đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về có được cho thuê quyền sử dụng đất khi đất đang thế chấp hay không; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam