19006172

Có được hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất nông nghiệp

Thu hồi đất nông nghiệp

Nhà tôi có 3 sào đất nông nghiệp, mục đích sử dụng là để trồng cây hoa màu. Theo đó, có 100 m2 chúng tôi đã xây dựng nhà ở kiên cố từ năm 2009 đến giờ. Do xây dựng bất hợp pháp nên gia đình tôi bị xử phạt yêu được yêu cầu làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng nhưng đến giờ thì chúng tôi vẫn chưa làm. Đầu năm 2017, huyện thu hồi đất nhưng không đền bù diện tích nhà mà tôi đã xây dựng trên đất. Họ chỉ hỗ trợ ổn định đời sống và bồi thường về đất nông nghiệp. Vậy khi thu hồi đất nông nghiệp có được bồi thường về nhà và tái định cư không? Thu hồi đất nông nghiệpTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai năm 2013 việc bạn xây nhà trên đất nông nghiệp là sử dụng đất không đúng mục đích, đây là hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Nếu bạn muốn xây dựng nhà, bạn phải tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở.

Căn cứ quy định Khoản 1, Điều 92 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2 Điều 83 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở; 

d) Hỗ trợ khác.”

Theo quy định trên, việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là sử dụng đất sai mục đích. Đây là trường hợp tài sản trên đất được tạo lập trái quy định của pháp luật nên khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì gia đình bạn sẽ không được bồi thường về nhà. Mặt khác, Nhà nước chỉ tiến hành hỗ trợ tái định cư khi tiến hành thu hồi đất ở. Do đó, khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất thì nhà bạn sẽ không được hỗ trợ tái định cư.

Thu hồi đất nông nghiệp

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận

– Xây nhà trên đất nông nghiệp là trái pháp luật nên sẽ không được bồi thường về nhà khi thu hồi đất;

– Gia đình bạn sẽ không được hỗ trợ tái định cư vì đây là đất nông nghiệp chứ không phải là đất ở.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Hỗ trợ đào tạo nghề khi bị nhà nước thu hồi diện tích đất nông nghiệp

Bồi thường khi bị nhà nước thu hồi diện tích đất nông nghiệp

Cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét