19006172

Có được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng đất nông nghiệp không

Có được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng đất nông nghiệp không

Gia đình tôi có một mảnh đất nông nghiệp có ghi trong sổ nguồn gốc là được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất. Cho tôi hỏi khi gia đình tôi chuyển nhượng mảnh đất này cho người khác thì có được miễn thuế thuế thu nhập cá nhân không? Khi người mua sang tên thì phải có các giấy tờ gì?thuế TNCN khi chuyển nhượng đất nông nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, có được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng đất nông nghiệp không

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

Mặt khác, tại điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

“c) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư này.”

Theo quy định trên, cá nhân có thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc được giảm tiền sử dụng đất thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng. Do đó, trường hợp của gia đình bạn thì diện tích đất nông nghiệp mà gia đình bạn chuyển nhượng có nguồn gốc được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất nên khi gia đình bạn chuyển nhượng mảnh đất này sẽ được miễn tiền thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai, quy định về hồ sơ sang tên quyền sử dụng đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi  Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

“Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;”

Như vậy, để làm thủ tục sang tên từ thì người nhận chuyển nhượng đất của bạn phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Sau đó mang các giấy tờ nêu trên đến Văn phòng đăng ký biến động đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (theo quy định tại  khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) để làm thủ tục sang tên.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề cho người nhà đất, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn đất đai trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-->Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

luatannam