Có được phép tách thửa đất tái định cư tại Ninh Bình không?

Có được phép tách thửa đất tái định cư tại Ninh Bình không?

Gia đình tôi có mảnh đất ở nhưng bị Nhà nước thu hồi để xây dựng trạm điện. Gia đình tôi đã được hỗ trợ diện tích đất tái định cư là 240 m2 với chiều rộng mặt tiền là 12 m và chiều dài là 20 m. Hiện nay gia đình tôi muốn tách thửa để bán thì cho tôi hỏi đất tái định cư thì có được phép tách thửa không? Đất này ở xã Yên Đông, huyện Yên Mô Ninh Bình thì em có đủ điều kiện về diện tích tối thiểu để tách thửa không? Khi tách thửa bán thì em phải làm hợp đồng chuyển nhượng đất công chứng/ chứng thực không? Thủ tục sang tên quy định thế nào? Tách thửa đất tái định cư tại Ninh Bình

Dịch vụ tư vấn trực tuyến về đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất về điều kiện tách thửa đất tái định cư tại Ninh Bình

Căn cứ theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Theo đó, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đảm bảo 4 điều kiện:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Đất không có tranh chấp;

– Đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Do đó nếu bạn có 240 m2 đất tái định cư đã được cấp sổ cho bạn mà đáp ứng các điều kiện nêu trên thì bạn được tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho người khác.

Thứ hai, quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở tại Ninh Bình

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về diện tích tối thiểu để tách thửa như sau:

“Điều 4. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

1. Thửa đất ở được hình thành từ việc tách thửa phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

a) Có diện tích không nhỏ hơn 36 m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3 m đối với đất ở tại các phường và thị trấn.

b) Có diện tích không nhỏ hơn 45 m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 4 m đối với đất ở tại các xã.”

Như vậy, theo quy định này thì thửa đất ở được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ điều kiện có diện tích không nhỏ hơn 45 m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 4 m đối với đất ở tại các xã. Do đó, theo thông tin bạn cung cấp thì đất ở của gia đình bạn có diện tích 240 m2 tại xã Yên Đông, huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình thì khi tách thửa bạn chỉ cần đáp ứng yêu cầu về diện tích tối thiểu khi tách thửa là 45 m2 và có bề rộng mặt tiền và chiều sâu tối thiểu 4m thì sẽ được phép tách thửa.

Thứ ba, về việc lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

” Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có công chứng tại phòng/văn phòng công chứng hoặc được chứng thực trừ các trường hợp được quy định ở trên. Do đó, trong trường hợp này, để cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì bạn và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời công chứng hoặc chứng thực phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, quy định về thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi  Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

“Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;”

Như vậy, để làm thủ tục sang tên từ bạn sang cho người mua đất thì bạn phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:  Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc về vấn đề: Có được phép tách thửa đất tái định cư tại Ninh Bình không? , bạn vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn về pháp luật đất đai 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn

–>Chuyển quyền sử dụng đất và tách thửa cùng lúc được không?

Chia sẻ bài viết:

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay