19006172

Có được xây dựng chòi trên đất chăn nuôi không?

Có được xây dựng chòi trên đất chăn nuôi không?

Có được xây dựng chòi trên đất chăn nuôi không? Gia đình tôi có một mảnh đất ao rộng được sử dụng để chăn nuôi vịt. Để tiện cho việc trong coi thì tôi có dựng một cái chòi trong phần đất gần này. Tuy nhiên UBND xã xuống yêu cầu tháo dỡ, cho tôi hỏi xã làm như thế có đúng không? Nếu tôi muốn giữ cái chòi thì phải làm gì?Tư vấn pháp luật đất đai:Đất chăn nuôi

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề xây dựng lán tạm trên đất nuôi gia cầm, Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Như vậy, theo quy định này thì chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn xây dựng chòi (đất phi nông nghiệp) trên đất chăn nuôi vịt (đất nông nghiệp) thì bạn phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp của bạn, bạn không làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất mà đã xây dựng chòi trên đất chăn nuôi thì bạn đã vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai năm 2013:“3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.”  Khi vi phạm quy định này thì bạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại  Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP  như sau:

“Điều 8. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

2. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Đất chăn nuôi

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, theo quy định này thì khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ngoài việc phạt tiền thì người vi phạm còn buộc phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Do đó, đối chiếu với trường hợp của bạn UBND xã yêu cầu tháo dỡ chòi đã xây dựng trên đất chăn nuôi vịt là đúng quy định của pháp luật. Khi bị buộc tháo dỡ công trình vi phạm thì bạn bắt buộc phải tháo dỡ, nếu bạn muốn tiếp tục xây chòi để trông coi vịt thì bạn phải chuyển mục đích sử dụng đất trước khi xây dựng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam