19006172

Có được xây dựng máng nước sang phần đất của người khác không?

Có được xây dựng máng nước sang phần đất của người khác không?

Nhà ông Trác đang xây dựng nhà có tường móng xây hết ranh giới đất. Khi đổ bê tông phần trần nhà ông Trác đã đổ bê tông xây dựng máng nước sang phần đất của nhà tôi. Tôi đã yêu cầu ông Trác không được xây dựng máng nước thải trên đất nhà tôi nhưng ông Trác nói đây là quyền cấp thoát nước của ông ấy nên tôi không được ngăn cản. Vậy tôi phải là gì để bảo vệ tôi trong trường hợp này?Tư vấn pháp luật đất đaiXây dựng máng nước :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề Có được xây dựng máng nước sang phần đất của người khác không?; chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 175 Bộ luật dân sự năm 2015:

“Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, người sử dụng đất chỉ được sử dụng không gian theo chiều thẳng đứng trong ranh giới đất mà không là ảnh hưởng tới quyền sử dụng đất của người khác.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Điều 252 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

“Điều 252. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.”

Như vậy, chủ sở hữu bất động sản chỉ được thoát nước qua bất động sản liền kề khi mà vị trí địa lý tự nhiên không cho phép đường thoát nước khác. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, bạn không nói cụ thể việc ông Trác xây dựng hết phần đất của mình có ảnh phải là nguyên nhân dẫn đến không có lối thoát nước hay không nên cần xác định trong 2 trường hợp sau:

+) Nếu việc xây hết phần đất không phải là nguyên nhân dẫn đến ông Trác không có lối thoát nước mà do vị trí tự nhiên: Ông Trác có quyền thoát nước qua phần đất của bạn theo một lối thích hợp, không cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

+) Nếu việc xây dựng hết phần đất là nguyên nhân dẫn đến ông Trác không có lỗi thoát nước: Bạn không có trách nhiệm đương nhiên phải dành cho ông Trác một lối thoát nước. Khi đó, bạn và ông Trác tự thỏa thuận với nhau để đưa ra phương án giải quyết.

Xây dựng máng nước

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tóm lại:

Việc ông Trác xây dựng máng thoát nước sang đất của nhà bạn là không đúng quy định pháp luật. Để bảo đảm quyền lợi của mình thì bạn có thể khiếu nại đến UBND xã để được giải quyết hoặc làm đơn khởi kiện gửi tới Tòa án nhân dân cấp huyện yêu cầu giải quyết.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Có được xây dựng máng nước sang phần đất của người khác không?

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau:

Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

Thời gian thụ lý đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về xây dựng máng nước sang phần đất của người khác; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc.

luatannam