19006172

Có được xây nhà trên đất nông nghiệp không?

Xây nhà trên đất nông nghiệp

Tôi cần hỏi về vấn đề xây nhà trên đất nông nghiệp như sau: Tháng 8/2017 tôi muốn cho con trai ra ở riêng và tôi định xây nhà cho cháu trên ruộng trồng lúa. Ruộng này cạnh nhà tôi và tôi dự định sẽ đổ đất và san bằng để xây nhà cấp 4. Tuy nhiên tôi thấy mọi người nói rằng tôi không được làm như vậy. Tôi có được xây nhà trên đất nông nghiệp không?xây nhà trên đất nông nghiệpTư vấn pháp luật đất đai:

Về vấn đề có được xây nhà trên đất nông nghiệp không, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.”

Theo đó, người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Tuy nhiên theo thông tin bạn cung cấp thì bạn muốn xây nhà trên đất nông nghiệp (cụ thể là đất trồng lúa). Đây là hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng đất không đúng mục đích vì đất nông nghiệp được sử dụng để sản xuất nông nghiệp mà không được xây nhà để ở.

Theo quy định tại điểm d và e khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất: 

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (đất phi nông nghiệp) thì cần phải xin phép. Do đó, để xây nhà trên đất nông nghiệp này thì bạn cần thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Sau khi hoàn thành các thủ tục này thì bạn có thể xây nhà cấp 4 trên đất này cho con trai.

Về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp:

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

Nơi nộp hồ sơ:  Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 59 Luật đất đai 2013 và điểm b khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 thì thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất là: Phòng tài nguyên và môi trường huyện nhận hồ sơ và trả kết quả.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

xây nhà trên đất nông nghiệp

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Nếu bạn chưa tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất mà xây nhà trên đất này thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả theo căn cứ Khoản 3, 4 Điều 6  Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau:

“Điều 6. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

3. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.”

Do đó, bạn sẽ bị phạt hành chính và mức phạt phụ thuộc vào diện tích mà bạn tự ý chuyển đổi.

Tóm lại

Bạn cần xin phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì mới có thể xây nhà trên đất này.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam