19006172

Có phải gửi thông báo phương án bồi thường đất đến từng hộ gia đình không?

Có phải gửi thông báo phương án bồi thường đất đến từng hộ gia đình không

UBND tỉnh thu hồi đất của gia đình tôi để giao cho công ty làm dự án gì đó mà tôi không biết; nhưng khi thông báo thu hồi đất thì không có thông báo phương án bồi thường đến từng nhà mà chỉ đưa một quyết định bồi thường rồi gắn lên bảng tin của xã thì có đúng không?Tư vấn pháp luật đất đaiThông báo phương án bồi thường

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề có phải gửi thông báo phương án bồi thường đất đến từng hộ gia đình không, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định Điểm b, khoản 3 Điều 69 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

3. Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;”

Như vậy:

Theo quy định này thì quyết định phê duyệt phương án bồi thường chỉ phổ biến và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có nơi đất thu hồi còn quyết định bồi thường đất gửi đến từng người có đất thu hồi trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thông báo phương án bồi thường

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tóm lại, quyết định phê duyệt phương án bồi thường thì chỉ phổ biến, niêm yết công khai tại UBND xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi còn quyết định bồi thường thì gửi từng người có đất bị thu hồi. Do đó, trường hợp của bạn nêu trên thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng ở địa phương bạn đã làm đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết: 

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi bị thu hồi đất

Đất nông nghiệp vượt hạn mức khi bị thu hồi có được bồi thường?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về có phải gửi thông báo phương án bồi thường đất đến từng hộ gia đình không, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.