19006172

Có thể nhận chuyển nhượng tối đa bao nhiêu đất trồng cây lâu năm

Có thể nhận chuyển nhượng tối đa bao nhiêu đất trồng cây lâu năm

Gia đình tôi ở xã Bảo Linh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Tổng đài cho tôi hỏi là nhà tôi có thể nhận chuyển nhượng tối đa bao nhiêu đất trồng cây lâu năm? Tôi xin cảm ơn.Nhận chuyển nhượng tối đaNhận chuyển nhượng tối đa

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới vấn đề: Có thể nhận chuyển nhượng tối đa bao nhiêu đất trồng cây lâu năm, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 44. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp được áp dụng đối với các hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

2. Đất trồng cây lâu năm:

a) Không quá 100 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

b) Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

3. Đất rừng sản xuất là rừng trồng:

a) Không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

b) Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao gồm nhiều loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối) thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đó được xác định theo từng loại đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.”

Nhận chuyển nhượng tối đa

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo như thông tin bạn cung cấp hiện nay gia đình bạn đang ở xã Bảo Linh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên và có nhu cầu nhận chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm ở khu vực này. Đây là xã thuộc khu vực trung du miền núi phía bắc. Do vậy gia đình bạn có thể nhận chuyển nhượng tối đa là 300 hét ta đất trồng cây lâu năm.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Có thể nhận chuyển nhượng tối đa bao nhiêu đất trồng cây lâu năm. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Nhận chuyển nhượng đất khi người bán chưa được cấp sổ hồng

Các bước cần thực hiện để việc nhận chuyển nhượng đất được coi là hợp pháp

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam