19006172

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Xin tư vấn về công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất. Năm 2007, chị Nguyễn Thị A có 2 thửa đất và chị Nguyễn Thị B có 4 thửa đất ruộng. Hai người đã trao đổi 2 lấy 4 thửa. Sau đó chị A muốn bán 4 thửa đất cho ông C. Mà giữa 2 người chỉ có giấy trao đổi viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Và trong bìa đỏ của chị B vẫn có 4 thửa đất trên. Vậy em hỏi trung tâm tư vấn làm thế nào để chị A có quyền đối với 4 thửa đất của chị B.hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đấtTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Theo quy định trên, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất chỉ có giá trị pháp lý nếu được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp, hợp đồng không được công chứng, chứng thực thì chưa phát sinh hiệu lực và chưa có giá trị ràng buộc giữa các bên.

hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy

Trong trường hợp này, chị A và chị B đổi quyền sử dụng đất với nhau nhưng chỉ có văn bản viết tay mà không được công chứng, chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, hợp đồng này không có giá trị pháp lý. Nếu chị A và chị B thỏa thuận được với nhau thì cần làm lại hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất. Sau khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chị A mới có quyền bán cho ông C.

Ngược lại khi có tranh chấp xảy ra mà hợp đồng chưa được công chứng thì việc chuyển đổi quyền sử dụng đất này chưa phát sinh hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc chị A không có quyền đòi 04 thửa ruộng đất của chị B.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có Giấy chứng nhận

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam