19006172

Công ty cổ phần có được mua đất trồng lúa khi được chuyển mục đích sử dụng

Công ty cổ phần có được mua đất trồng lúa khi được chuyển mục đích sử dụng

Xin chào tổng đài tư vấn! Tôi muốn hỏi về vấn đề công ty cổ phần có được mua đất trồng lúa khi được chuyển mục đích sử dụng. Công ty tôi là công ty cổ phần đầu tư xây dựng. Nay công ty muốn mua đất trồng lúa thuộc diện được phép chuyển mục đích sử dụng đất để kinh doanh sản xuất thì có được không?Tư vấn pháp luật đất đai:Công ty cổ phần có được mua đất trồng lúa

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013  về trường hợp không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa cho tổ chức kinh tế như sau:

“Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Như vậy

Theo quy định trên tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân, trừ hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Công ty cổ phần có được mua đất trồng lúa

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn là công ty cổ phần đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 thì công ty bạn là một tổ chức kinh tế. Nay công ty muốn mua đất trồng lúa thuộc diện được phép chuyển mục đích sử dụng đất để kinh doanh sản xuất. Vậy theo quy định trên công ty bạn được quyền mua diện tích đất trồng lúa thuộc diện được phép chuyển mục đích sử dụng đất để kinh doanh sản xuất.

Kết luận

Vậy với trường hợp của bạn, do diện tích đất trồng lúa mà công ty bạn muốn mua thuộc diện được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để kinh doanh sản xuất. Nên công ty bạn được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất trồng lúa trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, về vấn đề công ty cổ phần có được mua đất trồng lúa khi được chuyển mục đích sử dụng bạn có thể tham khảo bài viết:

Chuyển nhượng đất cho người khác khi chưa có sổ đỏ

Cách tính lệ phí trước bạ phải nộp khi đăng ký quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam