19006172

Đất nông nghiệp vượt hạn mức khi bị thu hồi có được bồi thường?

Đất nông nghiệp vượt hạn mức khi bị thu hồi có được bồi thường

Gia đình tôi vừa rồi bị thu hồi đất nông nghiệp và có vấn đề thắc mắc như sau: Trong phần đất gia đình tôi bị thu hồi thì có một phần đất vượt hạn mức. Vậy, đối với phần đất này, gia đình tôi có được bồi thường không?Bồi thườngTư vấn pháp luật đất đai

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

“Điều 4. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 77 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định của pháp luật mà đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi.

2. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai thì chỉ được bồi thường đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất nông nghiệp. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp thì không được bồi thường về đất nhưng được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.

3. Thời hạn sử dụng đất để tính bồi thường đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng có nguồn gốc được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, được áp dụng như đối với trường hợp đất được Nhà nước giao sử dụng ổn định lâu dài”.

Như vậy, theo quy định trên, hộ gia đình được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức trong trường hợp đất được chuyển quyền sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định của pháp luật mà đủ điều kiện được bồi thường.

Tuy nhiên, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 47/2014/NĐ-CP nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai thì phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp thì không được bồi thường về đất nhưng được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.

Bồi thường

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo đó, mức hỗ trợ tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP được quy định như sau:

Điều 25. Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi; trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định“.

Theo đó

Bạn không nói cụ thể về phần diện tích đất vượt hạn mức của gia đình nên chúng tôi xin tư vấn như sau:

+) Nếu phần đất nông nghiệp vượt hạn mức của gia đình bạn là đất được chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định của pháp luật mà đủ điều kiện bồi thường sẽ được bồi thường.

+) Nếu không thuộc trường hợp trên thì gia đình bạn sẽ không được bồi thường mà chỉ có thể được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam