19006172

Đất rừng khai hoang nằm trong quy hoạch có được cấp sổ đỏ không?

Đất rừng khai hoang nằm trong quy hoạch có được cấp sổ đỏ không?

Gia đình tôi tự khai hoang đất rừng thuộc Ban quản lý rừng để làm nương rẫy; phần rẫy này gia đình tôi đã sử dụng hơn 30 năm. Nay tôi là đơn xin cấp giấy sở hữu thì không được cấp mà còn bị thu hồi vì lý do đất nằm trong diện quy hoạch rừng phòng hộ nên ban quản lý rừng yêu cầu thu hồi lại. Cho tôi hỏi như thế có đúng không?Tư vấn pháp luật đất đai:Đất rừng

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề cấp sổ đỏ cho đất rừng tự khai hoang; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định như sau:

“Điều 22. Việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

2. Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các nông trường, lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng, trung tâm, trạm, trại, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp thì thực hiện xử lý theo quy định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng diện tích đất lấn, chiếm thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn, chiếm để giao cho Ban quản lý rừng quản lý, sử dụng đất. Người đang sử dụng đất lấn, chiếm được Ban quản lý rừng xem xét giao khoán bảo vệ, phát triển rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Trường hợp không có Ban quản lý rừng thì người đang sử dụng đất lấn, chiếm được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp lấn, chiếm đất rừng được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất cho Ban quản lý rừng mà nay đất đó thuộc quy hoạch phát triển rừng phòng hộ thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn chiếm để giao cho Ban quản lý rừng quản lý, sử dụng đất.

Đất rừng

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Đối chiếu với trường hợp của bạn, gia đình bạn tự khai hoang đất rừng thuộc Ban quản lý rừng để làm rẫy nhưng đất lại nằm trong quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ thì đất của gia đình bạn sẽ bị UBND tỉnh thu hồi. Do đó, trường hợp này gia đình bạn không được cấp sổ đỏ.

Tóm lại, việc đất của gia đình bạn bị thu hồi là đúng với quy định của pháp luật. Trường hợp bạn muốn tiếp tục sử dụng thì sẽ được Ban quản lý rừng xem xét giao khoán bảo vệ, phát triển rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

Thủ tục ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam