Đất thuê khoán của UBND xã có được bồi thường khi thu hồi đất không?

Đất thuê của UBND xã có được bồi thường khi thu hồi đất không?

Gia đình tôi có mảnh đất thuê khoán của UBND xã với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên mới thuê được 2 năm thì gia đình tôi được thông báo là thu hồi đất để thực hiện dự án. Vậy gia đình tôi có được bồi thường khi thu hồi đất thuê của xã không?Tư vấn pháp luật đất đai:Đất thuê khoán

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Đất thuê khoán của UBND xã có được bồi thường khi thu hồi đất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp gia đình bạn thuê khoán đất của xã với thời hạn 5 năm nên đất này được xác định là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Căn cứ vào điểm d Khoản 1 Điều 76 Luật đất đai năm 2013  quy định như sau:

“Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;”

Như vậy, đất thuê của UBND xã không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi.

Về mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP  quy định như sau:

“Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau: 

a) Chi phí san lấp mặt bằng; 

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; 

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; 

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.”

Đất thuê khoán

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, theo quy định trên, chi phí đầu tư vào đất còn lại là những chi phí mà người sử dụng đất đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP nêu trên.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Đất thuê khoán của UBND xã có được bồi thường khi thu hồi đất không?

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Chậm chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề Đất thuê khoán của UBND xã có được bồi thường khi thu hồi đất không; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi