19006172

Diện tích trong giấy chứng nhận nhỏ hơn diện tích thực tế thu hồi

Diện tích trong giấy chứng nhận nhỏ hơn diện tích thực tế thu hồi

Mảnh đất của gia đình tôi bị thu hồi diện tích trong giấy chứng nhận xác định là 153.8m2 nhưng thực tế khi thu hồi đất thì diện tích đo đạc được lại là 170 m2. Vậy gia đình tôi sẽ được bồi thường với diện tích đất như thế nào (theo giấy chứng nhận hay theo diện tích thực tế)?Tư vấn pháp luật đất đaiDiện tích trong giấy

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Diện tích trong giấy chứng nhận nhỏ hơn diện tích thực tế thu hồi, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 có quy định về việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đối với trường hợp của gia đình bạn như sau:

“Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì được bồi thường theo quy định sau đây:

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tếviệc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Theo quy định trên thì khi diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì, hoặc diện tích thực tế tăng thêm do nhận chuyển nhượng hay nhận chuyển nhượng sẽ được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Diện tích trong giấy

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Áp dụng vào trường hợp của bạn; khi diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 153,8 m2  nhưng diện tích đo đạc khi thu hồi đất là 170 m2; nếu như đất này không có thay đổi về ranh giới so với trước đây hoặc tăng thêm do khai hoang hay nhận chuyển nhượng thì gia đình bạn sẽ được đền bù với diện tích là 170m2.

Tóm lại trong trường hợp này:

Nếu như diện tích tăng thêm này không có tranh chấp, nguồn gốc không do lấn chiếm thì sẽ được bồi thường theo diện tích thực tế là 170m2.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Diện tích trong giấy chứng nhận nhỏ hơn diện tích thực tế thu hồi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết:

Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết việc: Diện tích trong giấy chứng nhận nhỏ hơn diện tích thực tế thu hồi nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam