19006172

Diện tích trong sổ đỏ nhỏ hơn so với diện tích đất bị thu hồi

Diện tích trong sổ đỏ nhỏ hơn so với diện tích đất bị thu hồi

Bồi thường khi thu hồi đất bị đo sai diện tích? Đất của gia đình tôi khoảng 800m2 những ngày trước khi cấp sổ đỏ thì cán bộ địa chính đo lại bảo là 590 m2 và diện tích trong sổ đỏ cũng là 590m2. Vậy nếu như bồi thường thì gia đình tôi được bồi thường theo diện tích nào? Nếu bồi thường theo sổ đỏ chẳng lẽ gia đình tôi mất không hơn 200 m2 đất?Tư vấn pháp luật đất đaiDiện tích trong sổ đỏ

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Diện tích trong sổ đỏ nhỏ hơn so với diện tích đất bị thu hồi, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 theo đó:

Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì được bồi thường theo quy định sau đây:

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Diện tích trong sổ đỏ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy Việc xác định có được bồi thường hay không sẽ được xác định như sau:

Thứ nhất: Trong trường hợp diện tích trong sổ đỏ của gia đình bạn chỉ ghi nhận là 590m2 nhưng thực tế mảnh đất đất đó lại rộng 800m2 thì sẽ được bồi thường theo diện tích thực tế nếu như thuộc một trong hai trường hợp sau:

  • Phần diện tích tăng thêm được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp.
  • Diện tích tăng thêm do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm.

Thứ hai: Nếu như phần diện tích tăng thêm khi đo đạc thu hồi đất mà không thuộc trường hợp nêu trên thì diện tích tăng thêm so với diện tích trong sổ đỏ sẽ không được bồi thường.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Diện tích trong sổ đỏ nhỏ hơn so với diện tích đất bị thu hồi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết:

Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết vấn đề: Diện tích trong sổ đỏ nhỏ hơn so với diện tích đất bị thu hồi; nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam