19006172

Điều kiện để được hoàn công đối với dự án xây dựng nhà ở

Điều kiện để được hoàn công đối với dự án xây dựng nhà ở

Điều kiện để được hoàn công đối với dự án xây dựng nhà ở. Cho tôi hỏi đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì muốn tiến hành hoàn công cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Hoàn công đối với dự án

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Điều kiện để được hoàn công đối với dự án xây dựng nhà ở; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì điều kiện để các công trình được tiến hành hoàn công cụ thể như sau:

“Điều 31. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

2. Điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng:

a) Các công việc xây dựng đã thực hiện được nghiệm thu theo quy định tại Điều 27, Điều 30 Nghị định này. Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng;

b) Không còn tồn tại lớn về chất lượng thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác, sử dụng công trình;

c) Được cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; được cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan, nếu có.”

Như vậy, theo quy định này thì điều kiện để các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng thương mại được tiến hành hoàn công bao gồm:

+ Các công việc xây dựng, giai đoạn thi công, bộ phận công trình xây dựng được nghiệm thu. Kết quả các thí nghiệm, kiểm tra, chạy thử mà đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng;

Hoàn công đối với dự án

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

+ Có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ban hành theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy;

+ Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc văn bản chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

+ Chất lượng thi công xây dựng không còn tồn tại lớn làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác, an toàn sử dụng công trình.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Hồ sơ đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất

Điều chỉnh nội dung trên giấy phép xây dựng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về điều kiện để được hoàn công đối với dự án xây dựng nhà ở ; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam