19006172

Điều kiện và trình tự cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Điều kiện và trình tự cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Xin cho hỏi về vấn đề: Điều kiện và trình tự cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005 với khu đất được cấp liền kề khu đô thị mới. Nay theo dự án của tỉnh mở rộng đô thị, xây dựng thêm đường xá, cơ sở kinh tế. Vì vậy, khu đất nhà tôi thuộc một trong những địa điểm bị khoanh vùng để thu hồi. Tuy nhiên, gia đình tôi không có nhu cầu chuyển đi vì chỗ ở hiện tại thuận tiện cho gia đình về nhiều mặt. Nếu thế chúng tôi có bị cưỡng chế thu hồi đất không?Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đấtTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Trong trường hợp, lý do thu hồi đất của gia đình bạn là để mở rộng khu đô thị , xây dựng mới đường xá và cơ sở kinh tế điều này là hoàn toàn phù hợp theo Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013. Do đó, khi có quyết định thu hồi đất mà gia đình bạn không hợp tác sẽ bị cưỡng chế thu hồi theo quy định tại Điều 71 Luật đất đai năm 2013. Cụ thể:

(1) Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

(2) Điều kiện áp dụng cưỡng chế thu hồi đất:

Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất khi có đầy đủ 04 điều kiện sau:

– Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

– Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

– Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

– Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

(3) Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

– Bước 1: Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

– Bước 2: Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

– Bước 3: Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Như vậy

Nếu gia đình bạn không chấp hành quyết định thu hồi đất khi đó UBND huyện căn cứ vào các điều kiện tại Khoản 2 Điều 71 Luật đất đai năm 2013 để ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Và điều này là hoàn toàn hợp lý theo quy định của pháp luật. Do đó, gia đình bạn nên chấp hành đúng theo quyết định thu hồi đất của UBND huyện để tránh những vi phạm có thể xảy ra.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam