19006172

Được nhận thừa kế nhưng không đủ diện tích để tách thửa

Được nhận thừa kế nhưng không đủ diện tích để tách thửa

Bố mẹ tôi có một mảnh đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005 với diện tích là 200 m2. Năm 2017 bố mẹ tôi mất không có để lại di chúc. Nay 6 anh em nhà tôi muốn chia thừa kế để tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được địa phương trả lời là diện tích đất nhà tôi không đủ diện tích để tách thửa thành 6 mảnh để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy chúng tôi phải làm như thế nào?Tư vấn pháp luật đất đai:không đủ diện tích để tách thửa

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn: Được nhận thừa kế nhưng không đủ diện tích để tách thửa; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi diện tích đất mà bố bạn để lại không đủ để tách thửa cho 6 người vì diện tích sau khi chia nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì những thành viên trong gia đình bạn có thể xử lí theo hai cách như sau:

Thứ nhất: Thỏa thuận để một số người thừa kế đứng tên và những người còn lại được thanh toán giá trị quyền thừa kế bằng tiền mặt

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Công chứng 2014 thì các đồng thừa kế cần đến Phòng/Văn phòng Công chứng nơi có đất để công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Theo đó, các đồng thừa kế thỏa thuận để một số người được hưởng di sản và đảm bảo điều kiện tách thửa, còn những người còn lại sẽ được hưởng giá trị bằng tiền tương đương giá trị phần đất thừa kế mà họ được hưởng.

Trong đó, những người muốn được hưởng quyền sử dụng đối với mỗi thửa đất sau khi chia đó sẽ phải thanh toán cho những người không được nhận quyền sử dụng đất một khoản tiền tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất mà họ đáng ra được hưởng.

Thứ hai: Cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Do khi chia di sản thừa kế mà diện tích đất đó không đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa thì sẽ không thể tiến hành thủ tục tách thửa được.

Vì vậy trong trường hợp này gia đình bạn chỉ có thể thực hiện việc đăng ký sang tên mà nhiều người sẽ cùng nhau đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nhiều người có chung quyền sử dụng đất).

Theo quy định tại Điều 98 Luật đất đai số 45/2013/QH13:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

không đủ diện tích để tách thửa

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tóm lại:

Khi bố mẹ bạn qua đời mà di sản là quyền sử dụng đất đối với 200m2 đất không đủ để tách thửa chia cho 6 người con thì anh chị em bạn có thể:

– Thỏa thuận về việc xác định giá trị quyền sử dụng mảnh đất đó. Sau đó chia đều ra 5 phần bằng nhau. Nếu như ai nhận hưởng quyền sử dụng đất thì sẽ phải thanh toán cho những người không nhận quyền sử dụng đất phần tiền tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất mà đáng ra họ sẽ được hưởng.

– Tất cả mọi người sẽ cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng đất dưới hình thức là nhiều người cùng chung quyền sử dụng đất.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau:

Trình tự, thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Nghĩa vụ tài chính khi sang tên sổ đỏ được thừa kế

Mọi vướng mắc về vấn đề được nhận thừa kế nhưng không đủ diện tích để tách thửa; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được Tổng đài tư vấn.

luatannam