19006172

Được yêu cầu bồi thường bằng tiền thay bồi thường bằng đất không?

Được yêu cầu bồi thường bằng tiền thay bồi thường bằng đất không?

Gia đình tôi được giao 237m2 đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Nay UBND muốn lấy thửa ruộng này để mở rộng cơ sở vật chất, UBND bồi thường cho gia đình tôi một thửa ruộng nông nghiệp khác. Tuy nhiên, gia đình tôi có yêu cầu bồi thường bằng tiền. Nguyện vọng của tôi có đúng không và phương hướng giải quyết trong trường hợp này như thế nào. Xin cảm ơn!Yêu cầu bồi thường bằng tiền

Tư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Những khoản bồi thường bạn được nhận

Căn cứ khoản 1 Điều 77 Luật đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định của pháp luật.

  • Bồi thường về đất: 

+ Điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi

Căn cứ khoản 1 điều 75 Luật đất đai 2013: 

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Bạn đã được giao đất và thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bạn đủ điều kiện để được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi. Thửa đất trong hạn mức nên bạn sẽ được bồi thường về đất đối với toàn bộ diện tích đất.

+ Cách thức bồi thường về đất:

Căn cứ khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013, nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi là:

“Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Như vậy, UBND sẽ bồi thường về đất cho bạn bằng cách giao đất nông nghiệp cho bạn. Bạn chỉ được bồi thường bằng tiền theo giá đất UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi khi UBND không có đất để bồi thường. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, bạn có thể yêu cầu bồi thường bằng tiền đối với cơ quan thu hồi đất để được xem xét giải quyết.

Yêu cầu bồi thường bằng tiền

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

  • Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại:

Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.

  • Bồi thường đối với cây trồng

Căn cứ khoản 1 Điều 90 Luật đất đai 2013, đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Bạn sẽ được bồi thường cây trồng là lúa bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Cách tính giá trị sản lượng của vụ thu hoạch theo khoản 1 Điều 90 Luật đất đai 2013 đã nêu ở trên.

Kết luận: Về nguyên tắc, bạn sẽ không được yêu cầu bồi thường về đất bằng tiền nếu có quỹ đất để bồi thường cho gia đình bạn. Tuy nhiên, nếu có nguyện vọng bồi thường bằng tiền, bạn có thể làm đơn gửi đến cơ quan thu hồi đất để được xem xét.

Trên đây là những tư vấn của tổng đài về vấn đề của bạn

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam