Giá đất để bồi thường theo luật bồi thường đất đai mới nhất

Giá đất để bồi thường theo luật bồi thường đất đai mới nhất

Gia đình tôi có mảnh đất ở diện tích 100 m2. Hiện nay mảnh đất của gia đình tôi nằm trong dự án thu hồi đất để phân lô bán nền. Vậy cho tôi hỏi về giá đất thì tôi có được thỏa thuận với chủ đầu tư không? Quy định về giá đất theo luật bồi thường đất đai mới nhất được quy định thế nào?Tư vấn pháp luật đất đaiLuật bồi thường đất đai mới nhất

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Giá đất để bồi thường theo luật bồi thường đất đai mới nhất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Và theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.”

Luật bồi thường đất đai mới nhất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy,theo các quy định nêu trên khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình bạn thì mức bồi thường khi thu hồi đất được xác định bằng diện tích đất bị thu hồi nhân với giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Giá đất cụ thể được UBND cấp tỉnh quyết định dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Trước khi UBND cấp tỉnh ra quyết định thì kết quả tư vấn xác định giá đất sẽ được trình tới Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước.

Do đó, khi thu hồi đất gia đình bạn không thể yêu cầu chủ đầu tư dự án thỏa thuận giá đất bồi thường.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Căn cứ để UBND tỉnh đưa ra mức giá bồi thường khi thu hồi đất

Phương án bồi thường sau khi thu hồi đất thổ cư

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về giá đất để bồi thường theo luật bồi thường đất đai mới nhất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172để được tổng đài tư vấn.

Chia sẻ bài viết:

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay