Giá tính lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất

Giá tính lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất:

Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở. Đất vườn này, trước đây tôi không phải nộp lệ phí trước bạ. Cơ quan nhà nước đã đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên giá tính lệ phí trước bạ khi chuyển như vậy là giá đất vườn hay giá đất ở?giá tính lệ phí trước bạTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề giá tính lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ

1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được xác định như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (đồng)

=

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2)

x

Giá một mét vuông đất (đồng/m2) tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Trong đó, diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế theoPhiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai”.

c) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất trong một số trường hợp cụ thể áp dụng như sau:

……………………………………………………………………….

c.3) Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp lệ phí trước bạ, sau đó được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo mục đích sử dụng mới thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá đất theo mục đích sử dụng mới tại Bảnggiá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm tính lệ phí trước bạ;”

Theo đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

giá tính lệ phí trước bạ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo thông tin bạn cung cấp thì trước đây bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp lệ phí trước bạ. Hiện nay, bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định pháp luật, nếu bạn chuyển đất nông nghiệp sang đất ở như vậy thì phải nộp lệ phí trước bạ. 

Vì giá tính lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng mới. Do đó, trường hợp của bạn giá tính lệ phí trước bạ là giá đất ở tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành mà không phải giá đất nông nghiệp (đất vườn).

Giá tính lệ phí trước bạ = diện tích đất chuyển mục đích x giá một m2 đất ở (theo bảng giá đất của UBND cấp tỉnh).

Tóm lại: giá tính lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng mới (giá đất ở).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button