Giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã theo quy định của luật đất đai hiện hành

Giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã theo quy định của luật đất đai hiện hành

Gia đình tôi và gia đình hàng xóm có tranh chấp về ranh giới quyền sử dụng đất ở giữa hai nhà. Hiện nay tôi muốn yêu cầu giải quyết tranh chấp này tại UBND xã. Vậy cho tôi hỏi luật đất đai hiện hành quy định về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã như thế nào?Tư vấn pháp luật đất đai:Luật đất đai hiện hành

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã theo quy định của luật đất đai hiện hành; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.”

Như vậy,theo quy định này khi xảy ra tranh chấp đất đai mà các bên không giải quyết được thì có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải tại UBND xã, phường nơi có đất. Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tiến hành hòa giải trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

Theo thông tin bạn cung cấp: gia đình bạn và gia đình hàng xóm có tranh chấp về ranh giới quyền sử dụng đất ở giữa hai gia đình nên theo quy định của luật đất đai hiện hành thì gia đình bạn có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND xã.

Về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã  được thực hiện theo Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bước 01:

Gia đình bạn nộp đơn yêu cầu hòa giải tại UNBD xã Nghi Đồng. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

– Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan;

– Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải;

– Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Luật đất đai hiện hành

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Bước 02:

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

Bước 03:

Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Yêu cầu cơ quan nào giải quyết tranh chấp ranh giới sử dụng đất

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Mọi vướng mắc liên quan tới vấn đề: Giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã theo quy định của luật đất đai hiện hành; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Chia sẻ bài viết:

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay