19006172

Giải quyết trường hợp đang làm hồ sơ cấp sổ đỏ thì chết

Giải quyết trường hợp đang làm hồ sơ cấp sổ đỏ thì chết

Bố tôi có làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 9/2019. Đến tháng 5/2020 thì bên Văn phòng đăng ký đất đai có hẹn lên nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên bố tôi đã mất vào tháng 2/2020. Cho tôi hỏi trường hợp này thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bố tôi được giải quyết thế nào? Để có văn bản phân chia di sản thừa kế phải làm thế nào?đang làm hồ sơ cấp sổ đỏ thì chết

Luật sư tư vấn online về Luật đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề giải quyết trường hợp đang làm hồ sơ cấp sổ đỏ thì chết

Căn cứ khoản 4 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Người được thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chết phải thực hiện theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, trường hợp bố bạn mất trước khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì UBND huyện sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được thừa kế quyền sử dụng đất của bố bạn. Khi đó, UBND huyện sẽ yêu cầu người thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện một trong hai cách thức:

– Xác nhận thừa kế vào giấy chứng nhận đã ký;

– Hoặc gửi hồ sơ lên UBND cấp huyện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người thừa kế của bố bạn theo quy định của pháp luật thừa kế.

Thứ hai, về thủ tục phân chia di sản thừa kế

Theo quy định tại Luật công chứng năm 2014, nếu gia đình của bạn muốn phân chia di sản thì phải tiến hành thủ tục phân chia di sản thừa kế tại tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.Theo Điều 40 Luật công chứng năm 2014, bạn phải nộp hồ sơ đề nghị phân chia di sản thừa kế gồm các loại giấy tờ sau:

+ Phiếu yêu cầu công chứng;

+ Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bố bạn;

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế;

+ Giấy chứng tử (bản chính kèm bản sao) của bố bạn;

+ Giấy chứng tử (bản chính kèm bản sao) của mẹ bạn, ông bà bạn.

Bạn nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp cho văn phòng công chứng tại nơi có thửa đất của bố bạn. Văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ và tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản.

Quá thời hạn 15 ngày niêm yết, nếu không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản khai nhận hay thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Gia đình bạn có thể lập Văn bản phân chia di sản thừa kế .

Sau khi công chứng văn bản thừa kế, gia đình bạn có thể nộp lại Văn bản phân chia di sản thừa kế này tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận, huyện nơi có thửa đất của bố bạn.

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Dịch vụ tư vấn online về Luật đất đai 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

–>Thông tin trên Giấy chứng nhận khi nhiều người cùng được thừa kế

luatannam