Giảm tiền sử dụng đất cho đất giao trái thẩm quyền

Giảm tiền sử dụng đất cho đất giao trái thẩm quyền

Giảm tiền sử dụng đất cho đất giao trái thẩm quyền? Tôi là thương binh loại B, tỷ lệ mất sức lao động là 71%. Năm 2003, tôi được cán bộ thôn, xóm thanh lý (trái thẩm quyền) cho một thửa đất 175 m2 nằm tại tỉnh Lâm Đồng. Nay tôi muốn cấp giấy chứng nhận cho thửa đất trên có được không? Tôi có được giảm tiền sử dụng đất không?Giảm tiền sử dụng đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp: Giảm tiền sử dụng đất cho đất giao trái thẩm quyền; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, cấp sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.
Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.”

Như vậy

Đất giao không đúng thẩm quyền bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

Người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2017 mà được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp của bạn: gia đình bạn được trưởng thôn, xóm giao đất trái thẩm quyền năm 2003 nên gia đình bạn muốn xin cấp giấy chứng nhận thì cần xin giấy xác nhận đất không có tranh chấp của UBND xã nơi bạn cư trú.

Thứ hai về giảm tiền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Mục IV Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng:

2. Giảm tiền sử dụng đất

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền sử dụng đất ở phải nộp;”

Giảm tiền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, thương binh mất sức lao động từ 61% đến 80% sẽ được giảm 90% tiền sử dụng đất phải nộp. Do đó bạn là thương binh suy giảm 71% khả năng lao động nên bạn được giảm 90% tiền sử dụng đất phải nộp.

Và căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

“Điều 8. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

c) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy

Số tiền sử dụng đất mà bạn phải đóng được tính theo công thức sau:

+ Đối với đất trong hạn mức giao đất ở: tiền sử dụng đất = 10% x 50% x giá đất x diện tích đất trong hạn mức.

+ Đối với đất vượt quá hạn  mức giao đất ở: tiền sử dụng đất = 10% x giá đất x diện tích vượt hạn mức.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về: Giảm tiền sử dụng đất cho đất giao trái thẩm quyền.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Cách tính lệ phí trước bạ phải nộp khi đăng ký quyền sử dụng đất

Hồ sơ đề nghị xin tách thửa

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.