19006172

Giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp có hai thành viên là thương binh

Giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp có hai thành viên là thương binh

Gia đình tôi có có hai người là thương binh một người thương binh hạng 61% còn một người là thương binh hạng 40%. Vậy cho tôi hỏi nếu gia đình tôi xin công nhận quyền sử dụng đất mà muốn nộp hồ sơ giảm tiền sử dụng đất cho cả hai thương binh trong cùng một mảnh đất thì được giảm như thế nào?Là thương binhTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp có hai thành viên thuộc diện được giảm; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 10  Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.”

Và căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg:

“2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg:

“c) Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất.

-Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.”

Là thương binh

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, đối với trường hợp của gia đình bạn có hai đối tượng:

+ Một thương binh tỷ lệ thương tật 40% là được tượng được miễn 70% tiền sử dụng đất

+ Một thương binh tỷ lệ thương tật 61% và được miễn 90% tiền sử dụng đất.

Vậy, trong trường hợp của gia đình bạn thì sẽ được giảm tiền sử dụng đất với mức giảm là 100% tiền sử dụng đất mà gia đình bạn phải nộp. Tuy nhiên việc giảm tiền sử dụng đất chỉ được giảm 1 lần duy nhất; do đó gia đình bạn sau này sẽ không được giảm tiền sử dụng đất nữa.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn: Giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp có hai thành viên là thương binh.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Gửi hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất sau khi thông báo thu tiền

Nguyên tắc tiến hành giảm tiền sử dụng đất cho nhiều đối tượng

Mọi vướng mắc về: Giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp có hai thành viên thuộc diện được giảm; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam