Giấy chứng nhận QSDĐ ghi sai diện tích thì phải làm thủ tục gì?

Giấy chứng nhận QSDĐ ghi sai diện tích thì phải làm thủ tục gì?

Gia đình tôi được cấp lại GCN QSDĐ theo mẫu mới nhưng trên GCN lại ghi diện tích đất của gia đình tôi là 353 m2 trong khi diên tích đất cũ trong GCN QSDĐ của gia đình tôi là 363 m2 (trong hợp đồng chuyển nhượng cũng có ghi rõ diện tích đất). Vậy gia đình tôi phải làm sao với sai sót này?Tư vấn pháp luật đất đai:Diện tích

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn . Về vấn đề Giấy chứng nhận QSDĐ ghi sai diện tích , Tổng đài tư vấn xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định về việc đính chính thông tin bị sai trên sổ đỏ như sau:

1.Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, khi phát hiện phần diện tích đất có sai sót thì bạn có thể yêu cầu đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về thủ tục đính chính GCN QSDĐ

Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Diện tích 

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy

Bạn cần nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính thông tin thửa đất cho đúng.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Nếu không muốn ghi thông tin đính chính trên Giấy chứng nhận thì bạn có thể yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận. Khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Sổ đỏ bị sai thông tin điều chỉnh như thế nào?

Đất thực tế khác với số liệu ghi trên sổ đỏ phải làm sao?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.