19006172

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai tên chủ hộ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai tên chủ hộ

Nhà tôi ở trong xóm, lúc nhận sổ đỏ tôi phát hiện bị sai tên chủ hộ, để hiệu chỉnh tên chủ hộ nhưng gặp khó khăn do người hàng xóm không ký. Có điều luật nào để tên người chủ hộ đúng với tên trên sổ đỏ không?Sai tên chủ hộ

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

“a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Theo quy định trên, khi có sai sót về tên của người sử dụng đất sẽ phải làm thủ tục để đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, trên Giấy chứng nhận của gia đình bạn sai tên chủ hộ nên bắt buộc phải đính chính Giấy chứng nhận cấp cho gia đình bạn.

Căn cứ khoản 2 Điều 105 Luật đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn là ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sai tên chủ hộ

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Bước 1: Bạn nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của bạn thì bạn phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Sai tên chủ hộ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận như sau:

“3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp”.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính tên chủ hộ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bạn; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Như vậy, vấn đề đính chính tên người có quyền sử dụng đất không cần có chữ ký của người sử dụng đất liền kề. Bạn chỉ cần thực hiện thủ tục như đã nêu ở trên để được điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận.

Trên đây là tư vấn của tổng đài về vấn đề của bạn

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không bị mất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam