19006172

Giấy tờ cần thiết để được cấp sổ đỏ đối với đất đã sử dụng lâu đời

Giấy tờ cần thiết để được cấp sổ đỏ đối với đất đã sử dụng lâu đời

Giấy tờ cần thiết để được cấp sổ đỏ đối với đất đã sử dụng lâu đời? Gia đình tôi có một mảnh đất rộng 500 m2 nhưng không có giấy tờ gì cả. Gia đình tôi đã sử dụng mảnh đất này qua nhiều đời đến nay nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ (đã sử dụng hơn 50 năm). Nay, tôi muốn bán đất này cho một người khác thì chính quyền địa phương yêu cầu tôi phải có sổ đỏ thì mới được sang tên. Vậy nay, gia đình tôi muốn được cấp sổ đỏ thì cần chuẩn bị những gì?Giấy tờ cần thiếtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về: Giấy tờ cần thiết để được cấp sổ đỏ đối với đất đã sử dụng lâu đời; tổng đài xin tư vấn tới bạn như sau:

Trong trường hợp gia đình đã sử dụng đất lâu năm (trước năm 1993) mà không có giấy tờ về đất không vi phạm pháp luật đất đai thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình được quy định như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài;

Giấy tờ cần thiết

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định tại Điểm a Khoản này; phần diện tích còn lại đã xây dựng công trình sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì được công nhận theo quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này.”

Như vậy

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ trước 15/10/1993 mà không có sự vi phạm pháp luật đất đai cũng như không có giấy tờ về đất thì sẽ được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp;

+ Đất phù hợp với quy hoạch hoặc sử dụng trước khi có quy hoạch hoặc ở nơi chưa có quy hoạch.

Đối với trường hợp của bạn: gia đình đã sử dụng đất hơn 50 năm (tức sử dụng khoảng từ năm 1968 đến nay) mà không có giấy tờ thì gia đình cần chuẩn bị giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đất đang sử dụng không có tranh chấp, việc sử dụng đất hiện tại đúng quy hoạch để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Giấy tờ cần thiết để được cấp sổ đỏ đối với đất đã sử dụng lâu đời. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Tranh chấp đất đai và hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về giấy tờ cần thiết để được cấp sổ đỏ đối với đất đã sử dụng lâu đời; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được công ty chúng tôi tư vấn.

luatannam