19006172

Hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và tiền sử dụng đất

Hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và tiền sử dụng đất

Tôi có 2 thửa đất không liền kề nhau nhưng ở cùng một xã tại tỉnh Bình Định. Trong đó có 1 thửa đất ở 200m2; có 1 thửa đất phi nông nghiệp không phải đất ở đã được nhà nước công nhận quyền sử dụng có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài năm 2003. Hạn mức quy định 500m2. Bây giờ tôi xin chuyển mục đích thêm 300m2 đất vườn sang đất ở hỏi có được cộng vào hạn mức đất ở không và cách tính thuế như thế nào?Hạn mức

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ vào Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định quy định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các xã đồng bằng tại các huyện của tỉnh có hạn mức công nhận đất ở là 500m2. Trường hợp của bạn, bạn có một thửa đất ở 200m2 nên nếu đủ điều kiện, bạn sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất tối đa thêm 300m2 từ đất vườn sang đất ở.

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất đối với 300m2 đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở sau khi được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bạn vui lòng tham khảo bài viết: Chuyển mục đích đất kinh doanh sang đất ở

Về vấn đề tiền sử dụng đất

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Hạn mức

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Vì đất của bạn đã được công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài năm 2003 cho nên khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất thêm 300m vuông đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trên đây là tư vấn của tổng đài về vấn đề của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Cách tính tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất từ đất vườn sang đất ở

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét