19006172

Hàng xóm xây dựng nhà có phần mái lấn sang khoảng không

Hàng xóm xây dựng nhà có phần mái lấn sang khoảng không

Gia đình hàng xóm của tôi có xây dựng nhà ở trên phần đất của họ nhưng khi lợp mái cho ngôi nhà thì phần mái nhà này lại lấn sang khoảng không đất của gia đình tôi. Gia đình tôi đã yêu cầu gia đình hàng xóm cắt phần mái lấn sang nhà tôi nhưng gia đình hàng xóm kiên quyết không làm và cho rằng họ xây dựng không có lấn đất gì của gia đình tôi. Vậy cho tôi hỏi gia đình hàng xóm có vi phạm quy định của pháp luật không? Gia đình tôi muốn cầu UBND xã xuống giải quyết thì có được không?phần mái lấn sang khoảng không

Luật sư hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề hàng xóm xây dựng nhà có phần mái lấn sang khoảng không 

Căn cứ theo quy định căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 170 Luật đất đai năm 2013 về nghĩa vụ của người sử dụng đất:

“Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đất mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không.

Và căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 175 Bộ luật dân sự năm 2015:

“Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Và người sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới thửa đất và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Đối với trường hợp của bạn: nhà hàng xóm của bạn xây dựng phần mái nhà vươn sang phần khoảng không của đất nhà bạn làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của gia đình bạn. Do đó hành vi này của gia đình hàng xóm bạn là hành vi lấn chiếm khoảng không và vi phạm quy định của pháp luật.

Thứ hai, về vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã

Căn cứ theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.”

Như vậy,theo quy định này khi xảy ra tranh chấp đất đai mà các bên không giải quyết được thì có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải tại UBND xã, phường nơi có đất. Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tiến hành hòa giải trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

Theo thông tin bạn cung cấp: gia đình bạn và gia đình hàng xóm có tranh chấp về việc lấn chiếm khoảng không giữa hai gia đình nên theo quy định của luật đất đai hiện hành thì gia đình bạn có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND xã.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề cho người nhà đất, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn đất đai 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–>Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

luatannam