19006172

Hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất đối với thương binh

Hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất đối với thương binh

Năm 2006 gia đình tôi có được giao một mảnh đất nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cho tôi hỏi hiện nay gia đình tôi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bố tôi là thương binh có được miễn giảm tiền sử dụng đất hay không? Hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất bao gồm các giấy tờ gì? Khi nào thì nộp hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất?Hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất

Dịch vụ tư vấn trực tuyến về pháp luật đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề giảm tiền sử dụng đất đối với đối tượng thương binh

Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP  và khoản 2 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về giảm tiền sử dụng đất như sau:

Điều 12: Giảm tiền sử dụng đất

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.”

Đồng thời, căn cứ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 quy định:

– Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.”

Theo quy định trên, thì bố bạn là thương binh sẽ thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất

Căn cứ Điều 15 Thông tư 76/2014/TT-BTC thì hồ sơ miễn tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận bao gồm:

1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;

2.Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực), cụ thể:

– Trường hợp bố bạn là thương binh thì phải có các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng thương binh.

Thứ ba, về vấn đề phải nộp hồ sơ xin giảm tiền sử dụng từ thời điểm nào

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 6, Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

“1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở…

6.Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định”.

Như vậy, người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn tiền sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Và căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC:

“Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

a) Đối với tổ chức kinh tế: Trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức kinh tế nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế nơi có đất.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.”

Như vậy, việc nộp hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất phải được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn đất đai 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–>Quy định về việc nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất

luatannam