19006172

Hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất

Bố tôi là thương binh suy giảm 50% khả năng lao động và đang hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước. Năm 1992 bố được nhà nước giao đất ở với diện tích là 100m2. Gia đình tôi ở Cao Bằng, được Nhà nước xác nhận là hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Nay chúng tôi muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất này thì có được miễn giảm tiền sử dụng đất gì không? Nếu được thì hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất cần gì?hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới vấn đề hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về miễn tiền sử dụng đất như sau:

“Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.”

Theo quy định trên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công thì sẽ được miễn tiền sử dụng đất. Do đó, trong trường hợp này, bố bạn là người có công với cách mạng nên khi làm sổ đỏ sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

Về hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất

Căn cứ Điều 15 Thông tư 76/2014/TT-BTC thì hồ sơ miễn tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận bao gồm:

1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;

2. Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực), cụ thể:

– Trường hợp người có công với Cách mạng phải có giấy tờ liên quan đến chế độ được miễn, giảm tiền sử dụng đất hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 Thông tư này;

– Đối với người thuộc diện hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo phải có hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phê duyệt dự án và quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất;

– Đối với đất xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển tại nơi phải di dời.

hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Lưu ý

Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Nguyên tắc miễn tiền sử dụng đất

Người có công với cách mạng có được giảm tiền sử dụng đất?

Trên đây là quy định về vấn đề hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ. Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam