19006172

Kê biên quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng để bảo đảm thi hành án

Kê biên quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng

Kê biên quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng để bảo đảm thi hành án? Hiện tôi mua một lô đất đã hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sang tên hoàn toàn cho tôi. Nhưng vài ngày sau thì bên thi hành án tới nhà làm việc vì chủ cũ bị chủ nợ khởi kiện vì không trả tiền nợ cho họ là 590.000.000 đồng. Bên thi hành án nói sẽ phong tỏa căn nhà nếu chủ cũ không trả tiền. Mong tổng đài giải thích giúp tôi trường hợp này tôi có liên quan đến việc chủ nợ cũ nợ tiền không? Vì việc thi hành án đó khởi kiện năm 2012 nhưng đến năm nay chủ nợ mới khởi kiện lại vì chủ cũ chỉ mới trả số tiền là 150.000.000 đồng.kê biênTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng đất, Tổng đài tư vấn xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các điều sau:

+ Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án là một trong các điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo thông tin bạn cung cấp: khi bạn tiến hành mua lô đất của chủ cũ và đã làm hoàn thành thủ tục sang tên quyền sử dụng đất cho bạn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó tại thời điểm bạn làm thủ tục sang tên thì quyền sử dụng lô đất nói trên chưa bị kê biên để bảo đảm thi hành án nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn là đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai về bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch

Như đã phân tích ở trên thì khi tiến hành chuyển nhượng lô đất ở đây quyền sử dụng đất chưa bị kê biên để bảo đảm thi hành án và bạn không biết cũng như không có nghĩa vụ phải biết quyền sử dụng đất của chủ cũ bị kê biên để thi hành án thì bạn được coi là bên thứ ba ngay tình trong giao dich này.

kê biên

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Căn cứ theo quy định tại Điều 133 Bộ luật dân sự năm 2015:

“Điều 133. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

2. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

3. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.”

Như vậy

Bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất này một cách ngay tình và đã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất này đúng quy pháp luật. Do đó bên chủ nợ của chủ cũ không có quyền yêu cầu kê khai quyền sử dụng đất  chủ cũ đã bán cho bạn để giải quyết khoản nợ của chủ cũ.

Chính vì thế quyết định kê biên quyền sử dụng đất của bên cơ quan thi hành án để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của chủ cũ là không đúng quy định của pháp luật. Do đó bạn có thể làm đơn khiếu nại quyết định kê biên của bên thi hành án lên cơ quan nhà nước.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Kê biên quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng đất

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng diện tích đất là tài sản chung của vợ chồng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam