Ký duyệt phương án bồi thường khi người dân không đồng ý mức giá bồi thường

Ký duyệt phương án bồi thường khi người dân không đồng ý mức giá bồi thường

Chúng tôi là người dân nằm trong quy hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án làm đường theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã có thông báo thu hồi đất. Sau khi thu hồi thì chúng tôi phối hợp để kiểm đếm tài sản của mình trên đất bị thu hồi. Tuy nhiên khi chúng tôi xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ thì chúng tôi không đồng ý mức giá bồi thường và không ký mức giá bồi thường. Thế nhưng cơ quan nhà nước vẫn tiến hành ký duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư trong khi người bị thu hồi đất chưa ký chấp nhận giá bồi thường. Vậy việc ký duyệt phương án này là đúng hay sai theo luật đất đai 2013?Ký duyệtTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Ký duyệt phương án bồi thường khi người dân không đồng ý mức giá bồi thường; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

2. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trường hợp này nhà nước thu hồi đất để làm đường là dự án vì lợi ích quốc gia. Do vậy, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân. Việc tổ chức lấy ý kiến này phải được lập thành văn bản và có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

Tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ký duyệt

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Do vậy, khi đã tiến hành lấy ý kiến cũng như tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà vẫn bạn và một số hộ khác vẫn không đồng ý thì cơ quan nhà nước vẫn tiến hành ký duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư như bình thường. Vì việc ký duyệt này không dựa vào ý chí của bạn và các hộ dân khác mà dựa vào căn cứ quy định mức giá bồi thường do cơ quan nhà nước quyết định. 

Trong trường hợp bạn và một số hộ dân khác vẫn không đồng ý với mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng thì có thể tiến hành khiếu nại theo quy định tại Luật Khiếu nại 2011.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tranh chấp về mức giá bồi thường về đất khi thu hồi đất thấp

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Ký duyệt phương án bồi thường khi người dân không đồng ý mức giá bồi thường; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi